​​הודעה לגולשים: בשלב זה יצוא לאקסל מתוך הגרפים הדינמיים מתאפשר רק באמצעות Internet Explorer 8 ו-Internet Explorer 9. העניין בטיפול

לוחות אינדיקטורים וגרפים דינאמיים

נתונים עיקריים על המשק הישראלי
לצפייה (עם גרף דינאמי)

אינפלציה ומדיניות מוניטרית

הפעילות הריאלית
שוק העבודה ודמוגרפיה (עם גרף דינאמי)
פעילות הסקטור העיסקי (עם גרף דינאמי)
החשבונות הלאומיים (עם גרף דינאמי)
החשבון השוטף וסחר חוץ (עם גרף דינאמי)

פעילות המגזר הציבורי
לצפייה (עם גרף דינאמי)

פעילות המשק מול חוץ לארץ