נתונים וסטטיסטיקה

החטיבה למידע ולסטטיסטיקה מספקת להנהלת בנק ישראל, לוועדה המוניטארית ולחטיבות הבנק נתונים ומידע על הפעילות הכלכלית במשק באיכות, בזמן ובהיקף הנדרשים לצורך ניה... המשך הכתבה בנושא אודות מידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל ...

הודעות לעיתונות


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​