לוח אינדיקטורים: אינפלציה ומדיניות מוניטרית

    מאי-19יוני-19יולי-19
 
האינפלציה בארץ ובעולם (ממוצעים חודשיים, אחוזים)
1. השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן0.7-0.6-0.3
2. השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן ללא מזון, אנרגיה ופו"י0.4-0.2-0.2
3. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים1.50.80.5
4. הציפיות משוק ההון לאינפלציה ב- 12 החודשים הבאים1.271.371.3
5. הציפיות משוק ההון לאינפלציה ל-10 שנים1.691.721.66
6. ממוצע החזאים לאינפלציה ב- 12 החודשים הבאים1.271.261.24
7. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בגוש האירו (1)1.221.271.02
8. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בארה"ב1.791.651.81
 
הריביות ופערי הריביות (ממוצעים חודשיים, אחוזים)
9. ריבית בנק ישראל0.250.250.25
10. פער הריביות של בנקים מרכזיים - ישראל וארה"ב-2.25-2.25-2.24
11. התשואה על מק"ם ל- 12 חודשים0.370.310.29
12. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-12 חודשים2.3421.95
13. תחזיות החזאים לריבית בעוד שנה0.530.480.41
14. התשואה של אג"ח ממשלתית לא צמודה ל - 10 שנים1.781.581.42
15. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים2.392.072.05
16. הפער בין אג"ח ממשלתית לא-צמודה ל-10 שנים למק"מ ל-3 חודשים(שיפוע העקום הנומינלי)1.481.31.15

________________
(1)הנתון של החודש האחרון זמני
(2) עבור חודש אוגוסט ריבית בנק ישראל היא 0.25 ופער הריביות מול ריבית ה-FED הוא -2.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל