לוח אינדיקטורים: אינפלציה ומדיניות מוניטרית

    אפריל-20מאי-20יוני-20
 
האינפלציה בארץ ובעולם (ממוצעים חודשיים, אחוזים)
1. השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן-0.3-0.3
2. השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן ללא מזון, אנרגיה ופו"י-0.1-0.1
3. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים-0.6-1.6
4. הציפיות משוק ההון לאינפלציה ב- 12 החודשים הבאים-0.84-0.170.39
5. הציפיות משוק ההון לאינפלציה ל-10 שנים1.231.281.38
6. ממוצע החזאים לאינפלציה ב- 12 החודשים הבאים0.220.180.48
7. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בגוש האירו (1)0.310.090.26
8. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בארה"ב0.330.12
 
הריביות ופערי הריביות (ממוצעים חודשיים, אחוזים)
9. ריבית בנק ישראל0.160.10.1
10. פער הריביות של בנקים מרכזיים - ישראל וארה"ב-0.09-0.15-0.15
11. התשואה על מק"ם ל- 12 חודשים0.10.050.03
12. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-12 חודשים0.160.150.17
13. תחזיות החזאים לריבית בעוד שנה0.130.090.08
14. התשואה של אג"ח ממשלתית לא צמודה ל - 10 שנים0.850.790.71
15. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים0.650.670.72
16. הפער בין אג"ח ממשלתית לא-צמודה ל-10 שנים למק"מ ל-3 חודשים(שיפוע העקום הנומינלי)0.760.730.66

________________
(1)הנתון של החודש האחרון זמני
(2) עבור חודש יולי ריבית בנק ישראל היא 0.1 ופער הריביות מול ריבית ה-FED הוא -0.15.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל