לוח אינדיקטורים: אינפלציה ומדיניות מוניטרית

    אוגוסט-19ספטמבר-19אוקטובר-19
 
האינפלציה בארץ ובעולם (ממוצעים חודשיים, אחוזים)
1. השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן0.2-0.20.4
2. השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן ללא מזון, אנרגיה ופו"י0.1-0.10.2
3. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים0.60.30.4
4. הציפיות משוק ההון לאינפלציה ב- 12 החודשים הבאים1.041.050.99
5. הציפיות משוק ההון לאינפלציה ל-10 שנים1.561.531.57
6. ממוצע החזאים לאינפלציה ב- 12 החודשים הבאים1.21.21.19
7. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בגוש האירו (1)1.010.830.73
8. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בארה"ב1.751.711.76
 
הריביות ופערי הריביות (ממוצעים חודשיים, אחוזים)
9. ריבית בנק ישראל0.250.250.25
10. פער הריביות של בנקים מרכזיים - ישראל וארה"ב-2-1.93-1.74
11. התשואה על מק"ם ל- 12 חודשים0.210.180.16
12. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-12 חודשים1.771.791.6
13. תחזיות החזאים לריבית בעוד שנה0.280.210.18
14. התשואה של אג"ח ממשלתית לא צמודה ל - 10 שנים0.9510.88
15. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים1.621.691.7
16. הפער בין אג"ח ממשלתית לא-צמודה ל-10 שנים למק"מ ל-3 חודשים(שיפוע העקום הנומינלי)0.720.820.69

________________
(1)הנתון של החודש האחרון זמני
(2) עבור חודש נובמבר ריבית בנק ישראל היא 0.25 ופער הריביות מול ריבית ה-FED הוא -1.5.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל