לוח אינדיקטורים: תיק הנכסים של הציבור

   
 
סיכונים ונזילות
1. שיעור הנכסים הסחירים4948.7-0.2
2. שיעור הנכסים בסיכון41.842.30.5
3. שיעור הנכסים הזרים13.713.4-0.3
4. שיעור הנכסים במט"ח20.520.1-0.4
5. שיעור הנכסים שאינם צמודי מדד7170.7-0.3
6. שיעור הנכסים הנזילים29.128.9-0.2
 
היקף התיק וניהולו
7. שיעור ההשקעה לפי ניהול - דרך מוסדיים40.942.92
8. דרך קרנות נאמנות66.50.5
9. תיק הנכסים באחוזי תוצר282282.90.9
 
522.4 "
10. שווי תיק הנכסים (מיליארדי ש"ח, מחירים שוטפים)" 3441.0 "" 3%
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל