לוח אינדיקטורים: המשקיעים המוסדיים וקרנות הנאמנות

    דצמבר-21 (אחוזים)ספטמבר-22 (אחוזים)השינוי (%) / נ.ב.
 
סיכונים ונזילות הגופים המוסדיים (1)
1. שיעור הנכסים הסחירים5146.2-4.8
2. שיעור הנכסים בסיכון(2)5554.6-0.4
3. שיעור הנכסים הזרים35.635.3-0.3
4. שיעור הנכסים במט"ח16.815.8-1.1
5. שיעור הכיסוי - נכסים נזילים/התחייבויות נזילות (4),(3)43.839.1-4.7
6. ההתחייבויות הנזילות מסך ההתחייבויות(4)74.874.1-0.7
 
יתרות וצבירות הגופים המוסדיים
7. סך הנכסים באחוזי תוצר160.2134.5-25.7
8. צבירות נטו (ללא חברות ביטוח, צבירה מתחילת השנה, מיליארדי ש"ח)57.938.8
 
נתוני בסיס נבחרים (מיליארדי ש"ח)
9. סך הנכסים המנוהלים ע"י המוסדיים2,3962,248.8-6.2%
10. קרנות פנסיה1,1211,059.3-5.5%
11. קופות גמל וקרנות השתלמות689635.8-7.7%
12. חברות ביטוח587553.7-5.6%

________________
1. קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ותכניות ביטוח חיים.
2. סך הנכסים ללא אג"ח ממשלתי, מק"ם, פיקדונות ומזומן .
3. נכסים נזילים - מק"מ, מזומן, עו"ש בארץ ובמט"ח ונכסים סחירים בחו"ל. התחייבויות נזילות - כספים של עמיתים שהגיעו לבשלות.
4. נתונים רבעוניים על קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל