לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q4/201840.938.9
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/20191.03.2
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20193.13.2
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20193.94.0
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים אוג-190.20.2
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q2/20194.63.0
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) ספט-190.30.6
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים ספט-191.11.0
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים אוק-190.250.25
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים ספט-19-1.9-4.2
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) ספט-19427.5404.6
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1860.960.5
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-1925.426.4
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) ספט-193.214.9
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים ספט-191.11.1
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל