לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q1/202041.740.6
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/2020-28.8-6.7
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים2020-5.0-4.5
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20204.13.5
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים אוג-20-0.10.0
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q2/20204.74.1
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) ספט-20-0.7-0.8
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים ספט-20-0.10.0
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים אוק-200.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים ספט-20-3.0-3.1
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) ספט-20532.8425.8
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1959.960.8
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-2028.825.8
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) ספט-20-12.23.2
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים ספט-200.70.7
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל