לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q4/201840.138.5
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q4/20183.02.7
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20193.43.6
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ4/20184.24.1
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים ינו-190.30.3
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q4/20185.74.5
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) פבר-191.21.2
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים פבר-191.11.0
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים מרץ-190.250.25
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים פבר-193.87.7
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) פבר-19414.2372.6
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1861.060.5
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1826.024.2
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) פבר-195.17.6
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים פבר-192.12.2
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל