לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q2/201840.039.0
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/20181.84.0
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20183.73.7
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20183.93.7
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים אוג-180.40.4
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q2/20181.62.9
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) ספט-181.21.2
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים ספט-181.31.4
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים אוק-180.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים ספט-181.61.8
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) ספט-18405.2358.7
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1760.462.0
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-1826.324.2
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) ספט-1814.92.4
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים ספט-182.12.0
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל