לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q4/202040.942.2
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q4/20206.32.8
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20216.36.5
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ4/20204.74.7
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים ינו-21-0.20.4
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q3/20205.41.1
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) ינו-21-0.4-0.7
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים ינו-210.90.3
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים פבר-210.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים ינו-21-6.9-6.6
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) ינו-21565.8433.8
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1960.060.9
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-2028.925.8
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) ינו-21-0.715.7
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים ינו-210.90.9
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל