לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q1/202041.440.3
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q1/2020-7.10.7
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים2020-4.5-5.3
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ1/20203.53.7
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים מרץ-20-0.10.1
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q4/20195.34.4
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) אפר-20-0.60.0
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים מאי-20-0.2-0.8
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים יונ-200.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים מאי-20-2.1-0.7
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) אפר-20501.3418.2
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1959.960.9
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1925.426.4
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) מאי-20-2.85.1
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים מאי-200.80.9
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל