לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q1/202041.740.6
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/2020-29.0-6.8
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים2020-4.5-6.0
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20204.13.5
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים יול-200.00.2
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q2/20204.74.1
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) אוג-20-0.8-0.6
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים אוג-200.00.0
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים ספט-200.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים אוג-20-3.1-3.1
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) אוג-20521.7420.7
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1960.060.9
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-2028.825.8
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) אוג-20-3.9-0.8
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים אוג-200.70.7
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל