לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q3/201940.939.8
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q3/20194.13.4
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20202.93.0
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ3/20193.73.9
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים נוב-190.20.3
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q3/20192.21.2
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) דצמ-190.60.3
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים דצמ-190.80.9
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים ינו-200.250.25
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים דצמ-19-7.4-6.0
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) דצמ-19433.0412.0
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1860.860.4
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-1925.626.4
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) דצמ-1921.3-2.3
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים דצמ-190.91.0
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל