לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q3/201940.939.8
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q4/20194.83.8
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20202.93.0
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ4/20193.63.7
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים דצמ-190.30.2
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q3/20192.21.2
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) ינו-200.30.6
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים ינו-201.00.8
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים פבר-200.250.25
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים ינו-20-6.2-7.4
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) ינו-20434.8414.5
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1860.860.4
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-1925.626.4
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) ינו-2015.70.3
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים ינו-200.90.9
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל