לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q3/201839.638.2
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q3/20182.33.1
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20183.73.7
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ3/20184.14.0
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים אוק-180.30.3
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q3/2018-0.60.3
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) אוק-181.21.2
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים נוב-181.01.2
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים דצמ-180.250.11
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים נוב-185.44.1
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) נוב-18410.2357.1
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1760.462.0
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-1826.024.2
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) נוב-1810.45.2
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים נוב-182.42.3
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל