לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q4/201840.838.9
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q1/20195.23.2
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20193.23.4
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ1/20194.14.2
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים מרץ-190.30.3
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q4/20185.74.5
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) אפר-191.31.4
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים אפר-191.11.1
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים מאי-190.250.25
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים אפר-191.64.3
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) אפר-19418.7385.4
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1861.060.5
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1826.024.2
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) אפר-1910.65.0
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים אפר-192.02.0
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל