לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q4/201840.938.9
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/20191.03.2
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20193.13.2
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20193.94.0
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים יול-190.20.2
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q2/20194.63.0
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) יול-190.50.8
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים אוג-191.01.3
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים ספט-190.250.25
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים אוג-19-4.2-2.8
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) אוג-19421.0399.4
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1860.960.5
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-1925.426.4
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) אוג-19-0.817.5
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים אוג-191.11.6
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל