לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q3/202145.442.1
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q3/20212.76.5
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20225.56.0
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ4/20214.55.0
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים נוב-210.20.1
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q3/20214.05.4
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) דצמ-212.82.4
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים דצמ-212.52.7
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים ינו-220.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים דצמ-21-3.6-7.1
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) דצמ-21671.5560.0
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-2071.759.5
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-2133.129.9
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) דצמ-2131.1-3.0
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים דצמ-211.21.3
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל