לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q4/202143.942.4
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q1/2022-1.99.2
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20225.55.5
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ1/20223.84.4
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים מאי-220.00.2
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q1/20223.54.4
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) מאי-224.14.0
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים יונ-223.53.2
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים יול-220.750.75
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים יונ-225.03.7
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) מאי-22719.2618.0
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-2168.871.7
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-2132.329.9
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) יונ-226.833.2
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים יונ-223.02.6
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל