לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q2/202143.041.6
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/202116.616.4
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20215.56.3
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20215.35.1
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים יול-210.20.2
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q2/20216.36.2
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) אוג-212.21.9
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים אוג-212.02.0
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים ספט-210.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים אוג-21-5.2-4.7
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) אוג-21646.1529.0
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-2071.759.5
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-2133.029.9
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) אוג-2127.8-3.9
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים אוג-211.21.2
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל