לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q2/202247.143.5
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/20226.87.7
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20225.05.5
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20223.53.8
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים יול-220.10.2
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q2/20223.54.2
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) אוג-224.65.2
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים אוג-223.23.3
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים ספט-222.001.42
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים אוג-222.36.0
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) אוג-22687.2656.2
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-2168.070.7
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-2233.831.9
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) אוג-2214.027.8
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים אוג-222.62.6
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל