לוח אינדיקטורים: פעילות המגזר הציבורי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון(השינוי לעומת נתון קודם (% / נ.אחוז
expanded
פעילות הממשלה והמדיניות הפיסקלית
1. סה''כ ההכנסות של הממשלה (מיליוני ש''ח) (1)10/2022391,17916.8%
2. מזה: הכנסות הממשלה ממיסים (מיליוני ש''ח) (1)10/2022366,41717%
3. סה''כ ההוצאות הממשלתיות (מיליוני ש''ח) (1)10/2022355,858-5.6%
4. הגירעון (-) המקומי של הממשלה ללא מתן אשראי (מיליארדי ש''ח) (1) (3)10/202235.377.4
5. הגירעון (-) המקומי של הממשלה ללא מתן אשראי (% מהתמ''ג) (2)Q3/20221.58.3
6. נטל המס (% מהתמ''ג)202131.12.2
collapsed
המגזר הציבורי - ההוצאה
7. סה''כ הצריכה הציבורית (מיליוני ש''ח)Q3/202281,2051.6%
8. סה''כ הצריכה הציבורית (% מהתמ''ג) (4)Q3/202220.6-0.2
9. הצריכה הציבורית האינדיבידואלית לנפש (ש''ח)Q3/20224,7670.5%
collapsed
מרווח הסיכון והחוב הציבורי
10. הגירעון (-) הציבורי הכולל (% מהתמ''ג)2021-6.96
11. החוב הציבורי ברוטו (מיליארדי ש''ח)20211,072.16.7%
12. יחס החוב הציבורי ברוטו לתמ''ג (%)202167.9-2.7
13. התשואה ברוטו של אג''ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים (%)11/20223.26-0.1
14. מרווח סיכון האשראי (Cds ל-5 שנים נ.ב.)04/201675.9-3.3
collapsed
השוואות בין-לאומיות - המגזר הציבורי
15. גירעון (-) המגזר הציבורי במדינות ה-Eu (% מהתמ''ג)2021-6.70.5
16. ההוצאה הציבורית במדינות ה-Eu (% מהתמ''ג)201149.4-1.6
17. החוב ברוטו במדינות ה-Eu (% מהתמ''ג)202195.4-1.6
18. נטל המס במדינות ה-Eu (% מהתמ''ג)201140.90.5
(1) מצטבר מתחילת השנה.
(2) מצטבר ב-4 רביעים אחרונים.
(3) השינוי לעומת נתון קודם מחושב כהפרש במיליארדי ₪
(4) מחושב על נתונים מצטברים בארבעת הרביעים האחרונים.
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל