לוח אינדיקטורים: פעילות המגזר הציבורי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון(השינוי לעומת נתון קודם (% / נ.אחוז
expanded
פעילות הממשלה והמדיניות הפיסקלית
1. סה''כ ההכנסות של הממשלה (מיליוני ש''ח) (1)05/2021163,76830.1%
2. מזה: הכנסות הממשלה ממיסים (מיליוני ש''ח) (1)05/2021153,94523.4%
3. סה''כ ההוצאות הממשלתיות (מיליוני ש''ח) (1)05/2021196,16515.5%
4. הגירעון (-) המקומי של הממשלה ללא מתן אשראי (מיליארדי ש''ח) (1) (3)05/2021-32.411.6
5. הגירעון (-) המקומי של הממשלה ללא מתן אשראי (% מהתמ''ג) (2)Q1/2021-11.9-8.1
6. נטל המס (% מהתמ''ג)202029.1-0.4
collapsed
המגזר הציבורי - ההוצאה
7. סה''כ הצריכה הציבורית (מיליוני ש''ח)Q1/202177,090-6.3%
8. סה''כ הצריכה הציבורית (% מהתמ''ג) (4)Q1/202123.90.3
9. הצריכה הציבורית האינדיבידואלית לנפש (ש''ח)Q4/20204,6421.9%
collapsed
מרווח הסיכון והחוב הציבורי
10. הגירעון (-) הציבורי הכולל (% מהתמ''ג)2020-11.8-7.3
11. החוב הציבורי ברוטו (מיליארדי ש''ח)20201,004.419%
12. יחס החוב הציבורי ברוטו לתמ''ג (%)202072.412.4
13. התשואה ברוטו של אג''ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים (%)05/20211.320.1
14. מרווח סיכון האשראי (Cds ל-5 שנים נ.ב.)04/201675.9-3.3
collapsed
השוואות בין-לאומיות - המגזר הציבורי
15. גירעון (-) המגזר הציבורי במדינות ה-Eu (% מהתמ''ג)2020-7.3-6.7
16. ההוצאה הציבורית במדינות ה-Eu (% מהתמ''ג)201149.4-1.6
17. החוב ברוטו במדינות ה-Eu (% מהתמ''ג)202098.014.1
18. נטל המס במדינות ה-Eu (% מהתמ''ג)201140.90.5
(1) מצטבר מתחילת השנה.
(2) מצטבר ב-4 רביעים אחרונים.
(3) השינוי לעומת נתון קודם מחושב כהפרש במיליארדי ₪
(4) מחושב על נתונים מצטברים בארבעת הרביעים האחרונים.
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל