לוח אינדיקטורים: שוק העבודה ודמוגרפיה

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון השינוי לעומת נתון קודם (%)/נ. אחוז
 
דמוגרפיה ואוכלוסיה בגיל העבודה
1. האוכלוסיה הקבועה (בסוף התקופה, אלפים) (1)אוקטובר-188,940.42%
2. האוכלוסיה בגיל העבודה 15+ (אלפים)Q3/ 20186,3800.6%
 
השתתפות בכוח העבודה
3. כוח העבודה בגיל 15+ (אלפים)Q3/ 20184,080.30.6%
4. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגיל 15+ (%) (2)Q3/ 201863.950
 
תעסוקה
5. מספר המועסקים הישראלים (אלפים)Q3/ 20183,9150.5%
6. מספר המועסקים הלא-ישראלים (אלפים)Q3/ 2018299.71.7%
7. שיעור המועסקים הישראלים שעבדו חלקית (%) (2)Q3/ 201833.131.46
8. שיעור המועסקים במגזר העסקי (%) (2)Q3/ 201863.80.4
9. שיעור התעסוקה בגיל 15+ (%) (2)Q3/ 201861.4-0.1
10. תשומת העבודה של כלל המשק (אלפי שעות שבועיות)Q3/ 2018151,440-2%
 
אבטלה
11. שיעור הבלתי מועסקים (%) (2)Q3/ 20184.10.1
12. עומק האבטלה (אחוז הב"מ שחיפשו עבודה מעל חצי שנה) (2)Q3/ 201813.3-1.6
13. משרות פנויות (1)דצמבר-18101,7023.4%
14. תביעות חדשות לדמי אבטלהאוקטובר-1819,2459.4%
 
שכר ופיריון העבודה
15. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - כלל המשק (ש"ח)אוקטובר-189,912-1.2%
16. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - ישראלים (ש"ח)אוקטובר-1810,191-0.4%
17. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - מגזר עסקי (ש"ח)אוקטובר-1810,1910.9%
18. פיריון בעבודה (תוצר נקי לשעת עבודה במגזר העסקי) (מדד)Q3/ 20181441.4

________________
(1) השינוי מחושב לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
(2) השינוי מחושב כהפרש בנקודות האחוז מול התקופה הקודמת.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל