לוח אינדיקטורים: שוק העבודה ודמוגרפיה

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון השינוי לעומת נתון קודם (%)/נ. אחוז
 
דמוגרפיה ואוכלוסיה בגיל העבודה
1. האוכלוסיה הקבועה (בסוף התקופה, אלפים) (1)ינואר-209,152.11.9%
2. האוכלוסיה בגיל העבודה 15+ (אלפים)Q1/ 20206,575.20.5%
 
השתתפות בכוח העבודה
3. כוח העבודה בגיל 15+ (אלפים)Q1/ 20204,130.80%
4. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגיל 15+ (%) (2)Q1/ 202062.82-0.28
 
תעסוקה
5. מספר המועסקים הישראלים (אלפים)Q1/ 20203,988.10.3%
6. מספר המועסקים הלא-ישראלים (אלפים)Q1/ 2020277.3-6%
7. שיעור המועסקים הישראלים שעבדו חלקית (%) (2)Q1/ 202037.523.42
8. שיעור המועסקים במגזר העסקי (%) (2)Q1/ 202063.5-0.6
9. שיעור התעסוקה בגיל 15+ (%) (2)Q1/ 202060.70.1
10. תשומת העבודה של כלל המשק (אלפי שעות שבועיות)Q1/ 2020146,973-4%
 
אבטלה
11. שיעור הבלתי מועסקים (%) (2)Q1/ 20203.5-0.2
12. עומק האבטלה (אחוז הב"מ שחיפשו עבודה מעל חצי שנה) (2)Q1/ 2020150.4
13. משרות פנויות (1)מאי-2042,747-57.4%
14. תביעות חדשות לדמי אבטלהאוקטובר-1918,103-15.3%
 
שכר ופיריון העבודה
15. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - כלל המשק (ש"ח)אפריל-2011,75020.3%
16. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - ישראלים (ש"ח)אפריל-2012,10120%
17. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - מגזר עסקי (ש"ח)אפריל-2012,27722.3%
18. פיריון בעבודה (תוצר נקי לשעת עבודה במגזר העסקי) (מדד)Q4/ 20191593.2

________________
(1) השינוי מחושב לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
(2) השינוי מחושב כהפרש בנקודות האחוז מול התקופה הקודמת.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל