לוח אינדיקטורים: שוק העבודה ודמוגרפיה

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון השינוי לעומת נתון קודם (%)/נ. אחוז
 
דמוגרפיה ואוכלוסיה בגיל העבודה
1. האוכלוסיה הקבועה (בסוף התקופה, אלפים) (1)יולי-229,567.72%
2. האוכלוסיה בגיל העבודה 15+ (אלפים)Q3/ 20226,899.70.7%
 
השתתפות בכוח העבודה
3. כוח העבודה בגיל 15+ (אלפים)Q3/ 20224,378.21.2%
4. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגיל 15+ (%) (2)Q3/ 202263.450.34
 
תעסוקה
5. מספר המועסקים הישראלים (אלפים)Q3/ 20224,221.81.1%
6. מספר המועסקים הלא-ישראלים (אלפים)Q2/ 2022339.64.1%
7. שיעור המועסקים הישראלים שעבדו חלקית (%) (2)Q3/ 202234.091.27
8. שיעור המועסקים במגזר העסקי (%) (2)Q3/ 202263.80.3
9. שיעור התעסוקה בגיל 15+ (%) (2)Q3/ 202261.20.4
10. תשומת העבודה של כלל המשק (אלפי שעות שבועיות)Q2/ 2022166,1011%
 
אבטלה
11. שיעור הבלתי מועסקים (%) (2)Q3/ 20223.60.1
12. עומק האבטלה (אחוז הב"מ שחיפשו עבודה מעל חצי שנה) (2)Q3/ 202214-1.3
13. משרות פנויות (1)אוקטובר-22146,7873.6%
14. תביעות חדשות לדמי אבטלהאוקטובר-1918,103-15.3%
 
שכר ופיריון העבודה
15. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - כלל המשק (ש"ח)אוגוסט-2210,7971.5%
16. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - ישראלים (ש"ח)אוגוסט-2211,0941.2%
17. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - מגזר עסקי (ש"ח)אוגוסט-2211,6141.5%
18. פיריון בעבודה (תוצר נקי לשעת עבודה במגזר העסקי) (מדד)Q1/ 2022177-0.6

________________
(1) השינוי מחושב לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
(2) השינוי מחושב כהפרש בנקודות האחוז מול התקופה הקודמת.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל