לוח אינדיקטורים: שוק העבודה ודמוגרפיה

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון השינוי לעומת נתון קודם (%)/נ. אחוז
 
דמוגרפיה ואוכלוסיה בגיל העבודה
1. האוכלוסיה הקבועה (בסוף התקופה, אלפים) (1)דצמבר-219,449.31.7%
2. האוכלוסיה בגיל העבודה 15+ (אלפים)Q1/ 20226,816.60.5%
 
השתתפות בכוח העבודה
3. כוח העבודה בגיל 15+ (אלפים)Q1/ 20224,298.80.7%
4. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגיל 15+ (%) (2)Q1/ 202263.060.16
 
תעסוקה
5. מספר המועסקים הישראלים (אלפים)Q1/ 20224,133.11.3%
6. מספר המועסקים הלא-ישראלים (אלפים)Q4/ 2021296.12.5%
7. שיעור המועסקים הישראלים שעבדו חלקית (%) (2)Q1/ 202231.81-1.82
8. שיעור המועסקים במגזר העסקי (%) (2)Q1/ 202262.50.4
9. שיעור התעסוקה בגיל 15+ (%) (2)Q1/ 202260.80.7
10. תשומת העבודה של כלל המשק (אלפי שעות שבועיות)Q4/ 2021161,0764%
 
אבטלה
11. שיעור הבלתי מועסקים (%) (2)Q1/ 20223.9-0.5
12. עומק האבטלה (אחוז הב"מ שחיפשו עבודה מעל חצי שנה) (2)Q1/ 202220.40.5
13. משרות פנויות (1)מרץ-22146,51931.6%
14. תביעות חדשות לדמי אבטלהאוקטובר-1918,103-15.3%
 
שכר ופיריון העבודה
15. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - כלל המשק (ש"ח)פברואר-2210,7660.5%
16. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - ישראלים (ש"ח)פברואר-2210,968-0.9%
17. שכר ממוצע ריאלי למשרת שכיר - מגזר עסקי (ש"ח)פברואר-2211,4240.2%
18. פיריון בעבודה (תוצר נקי לשעת עבודה במגזר העסקי) (מדד)Q4/ 20211771.1

________________
(1) השינוי מחושב לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
(2) השינוי מחושב כהפרש בנקודות האחוז מול התקופה הקודמת.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל