לוח אינדיקטורים: פעילות הסקטור העיסקי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון השינוי לעומת נתון קודם (%)
 
תוצר ושימושים
1. התוצר העסקי (מיליוני ש"ח) (1)Q1/ 2020250,942.4-8.54%
2. משקל ההשקעות בענפי משק בתוצר העסקי (%) (2)Q1/ 202030.671.8
3. יבוא סחורות - מוצרי השקעה, סה"כ (מיליוני $)יוני-20832.617.09%
 
תעסוקה ושכר
4. משרות שכיר במגזר העסקי (אלפים)אפריל-201,747.13-31.06%
5. השכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר במגזר העסקי (ש"ח)אפריל-2012,276.5922.28%
6. מספר המשרות הפנויות (3)מאי-2042,746.6-57.4%
 
אינדיקטורים כלליים
7. מאזן הנטו המשוקלל של המגזר העסקי (%) (4)Q2/ 2020-46.77-31.29
 
ענף התעשייה
8. מדד הייצור התעשייתי (2011=100)פברואר-20128.65-0.17%
9. היצוא התעשייתי נטו ללא יהלומים מלוטשים (מיליוני $)יוני-203,447.9-4.02%
10. היצוא התעשייתי - טכנולוגיה עילית (מיליוני $)יוני-201,359.94.95%
11. מדד מנהלי הרכש PMI (נקודות)מאי-2038.5-2.04%
 
ענפי משק אחרים
12. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים (2011=100)פברואר-20142.19-1.24%
13. הבניה למגורים - התחלות בניה של דירותמרץ-203,934.419.72%
14. הבניה למגורים - גמר בניה של דירותמרץ-203,930.22.01%
 
פיננסי
15. יחס החוב של המגזר העסקי לתוצר העסקי (%) (5)Q1/ 202092.070.99
 
אינדיקטורי חו"ל
16. מדד סחר עולמי כמותי (ינואר 2007=100)מאי-2097.24-0.67%
17. מדד טק פולס - ארה"ב (ינואר 2000=100)מרץ-20101.56-0.09%
18. היבוא לארה"ב (מיליארדי $)מאי-20199.12-0.88%
19. מדד מנהלי הרכש של ארה"ב (נקודות)יוני-2052.622.04%
20. מדד מנהלי הרכש של גוש האירו (נקודות)יוני-2047.420.3%

________________
(1) השינוי במונחים שנתיים.
(2) השינוי מחושב כהפרש מול רבעון קודם.
(3) השינוי מחושב לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
(4) בשינוי לעומת נתון קודם מוצג הנתון הקודם עצמו.
(5) השינוי כהפרש בנקודות האחוז מול רבעון קודם.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל