לוח אינדיקטורים: פעילות הסקטור העיסקי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון השינוי לעומת נתון קודם (%)
 
תוצר ושימושים
1. התוצר העסקי (מיליוני ש"ח) (1)Q3/ 2022304,362.40.91%
2. משקל ההשקעות בענפי משק בתוצר העסקי (%) (2)Q3/ 202236.491.32
3. יבוא סחורות - מוצרי השקעה, סה"כ (מיליוני $)אוקטובר-221,345.113.66%
 
תעסוקה ושכר
4. משרות שכיר במגזר העסקי (אלפים)אוגוסט-222,723.410.08%
5. השכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר במגזר העסקי (ש"ח)אוגוסט-2211,614.171.49%
6. מספר המשרות הפנויות (3)אוקטובר-22146,7873.58%
 
אינדיקטורים כלליים
7. מאזן הנטו המשוקלל של המגזר העסקי (%) (4)Q4/ 2020-6.54-17.84
 
ענף התעשייה
8. מדד הייצור התעשייתי (2011=100)ספטמבר-22162.950.15%
9. היצוא התעשייתי נטו ללא יהלומים מלוטשים (מיליוני $)אוקטובר-224,804.6-6.03%
10. היצוא התעשייתי - טכנולוגיה עילית (מיליוני $)אוקטובר-222,036.510.19%
11. מדד מנהלי הרכש PMI (נקודות)אוקטובר-2253.624.47%
 
ענפי משק אחרים
12. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים (2011=100)ספטמבר-22174.81.39%
13. הבניה למגורים - התחלות בניה של דירותיוני-226,036.8-11%
14. הבניה למגורים - גמר בניה של דירותיוני-225,395.711.52%
 
פיננסי
15. יחס החוב של המגזר העסקי לתוצר העסקי (%) (5)Q3/ 202293.65-2.07
 
אינדיקטורי חו"ל
16. מדד סחר עולמי כמותי (ינואר 2007=100)ספטמבר-22126.72-0.06%
17. מדד טק פולס - ארה"ב (ינואר 2000=100)מרץ-20101.56-0.09%
18. היבוא לארה"ב (מיליארדי $)ספטמבר-22331.291.47%
19. מדד מנהלי הרכש של ארה"ב (נקודות)אוקטובר-2250.2-1.38%
20. מדד מנהלי הרכש של גוש האירו (נקודות)נובמבר-2247.31.94%

________________
(1) השינוי במונחים שנתיים.
(2) השינוי מחושב כהפרש מול רבעון קודם.
(3) השינוי מחושב לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
(4) בשינוי לעומת נתון קודם מוצג הנתון הקודם עצמו.
(5) השינוי כהפרש בנקודות האחוז מול רבעון קודם.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל