לוח אינדיקטורים: פעילות הסקטור העיסקי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרון השינוי לעומת נתון קודם (%)
 
תוצר ושימושים
1. התוצר העסקי (מיליוני ש"ח) (1)Q1/ 2022287,620.6-1.58%
2. משקל ההשקעות בענפי משק בתוצר העסקי (%) (2)Q1/ 202232.962.03
3. יבוא סחורות - מוצרי השקעה, סה"כ (מיליוני $)אפריל-221,501.728.7%
 
תעסוקה ושכר
4. משרות שכיר במגזר העסקי (אלפים)פברואר-222,614.640.56%
5. השכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר במגזר העסקי (ש"ח)פברואר-2211,423.920.2%
6. מספר המשרות הפנויות (3)אפריל-22151,32620.17%
 
אינדיקטורים כלליים
7. מאזן הנטו המשוקלל של המגזר העסקי (%) (4)Q4/ 2020-6.54-17.84
 
ענף התעשייה
8. מדד הייצור התעשייתי (2011=100)פברואר-22147.830.3%
9. היצוא התעשייתי נטו ללא יהלומים מלוטשים (מיליוני $)אפריל-225,028.62.77%
10. היצוא התעשייתי - טכנולוגיה עילית (מיליוני $)אפריל-221,940.5-0.19%
11. מדד מנהלי הרכש PMI (נקודות)מרץ-2247.4-4.69%
 
ענפי משק אחרים
12. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים (2011=100)פברואר-22175.072.48%
13. הבניה למגורים - התחלות בניה של דירותדצמבר-215,891.114.9%
14. הבניה למגורים - גמר בניה של דירותדצמבר-214,470.546.09%
 
פיננסי
15. יחס החוב של המגזר העסקי לתוצר העסקי (%) (5)Q1/ 202292.830.49
 
אינדיקטורי חו"ל
16. מדד סחר עולמי כמותי (ינואר 2007=100)מרץ-22125.671.49%
17. מדד טק פולס - ארה"ב (ינואר 2000=100)מרץ-20101.56-0.09%
18. היבוא לארה"ב (מיליארדי $)מרץ-22351.5210.32%
19. מדד מנהלי הרכש של ארה"ב (נקודות)אפריל-2255.4-2.98%
20. מדד מנהלי הרכש של גוש האירו (נקודות)אפריל-2255.5-1.77%

________________
(1) השינוי במונחים שנתיים.
(2) השינוי מחושב כהפרש מול רבעון קודם.
(3) השינוי מחושב לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
(4) בשינוי לעומת נתון קודם מוצג הנתון הקודם עצמו.
(5) השינוי כהפרש בנקודות האחוז מול רבעון קודם.

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל