​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פעילות המשק מול חוץ לארץ > החשבון הפיננסי של מאזן התשלומים

לוחות
excel 
לוח אינדיקטורים חודשי - עדכון אחרון: 22/08/2022
excel 
מונגש - השקעות תושבי חוץ בישראל והשקעות תושבי ישראל בחו"ל - עדכון אחרון: 22/08/2022
excel 
מונגש - השקעות תושבי חוץ בישראל - עדכון אחרון: 22/08/2022
excel 
מונגש - השקעות תושבי ישראל בחו"ל - עדכון אחרון: 22/08/2022
excel 
מונגש - לוח אינדיקטורים חודשי - עדכון אחרון: 22/08/2022
excel 
השקעות תושבי חוץ בישראל והשקעות תושבי ישראל בחו"ל- נתונים שנתיים ורבעוניים - עדכון אחרון: 22/08/2022
excel 
השקעות תושבי חוץ במשק- נתונים חודשיים - עדכון אחרון: 22/08/2022
excel 
השקעות תושבי ישראל בחו"ל- נתונים חודשיים - עדכון אחרון: 22/08/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
excel 
השקעות תושבי חוץ בישראל והשקעות תושבי ישראל בחו"ל- נתונים רבעוניים - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
השקעות תושבי חוץ במשק- נתונים רבעוניים - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
השקעות תושבי ישראל בחו"ל- נתונים רבעוניים - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
מונגש - השקעות תושבי חוץ בישראל והשקעות תושבי ישראל בחו"ל- נתונים רבעוניים - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
מונגש - השקעות תושבי חוץ במשק- נתונים רבעוניים - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
מונגש - השקעות תושבי ישראל בחו"ל- נתונים רבעוניים - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
לוח אינדיקטורים רבעוני - עדכון אחרון: 21/09/2022