​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פעילות המשק מול חוץ לארץ > יתרות הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חוץ לארץ, לפי מגזרים

לוחות
excel 
יתרת הנכסים וההתחייבויות של המשק כלפי חוץ לארץ לפי מגזרים - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
מונגש - יתרת הנכסים וההתחייבויות של המשק כלפי חוץ לארץ לפי מגזרים - עדכון אחרון: 21/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה