​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פעילות המשק מול חוץ לארץ > החוב החיצוני

לוחות
excel 
מדדי יציבות פיננסית של החוב החיצוני - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
יתרת החוב החיצוני ברוטו ונטו של המשק, בחלוקה לטווחי אשראי, לפי תקופת החוב בפועל - עדכון אחרון: 28/09/2022
excel 
התפלגות יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
התפלגות יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק, לפי תקופת החוב המקורית - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
השינויים ביתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
תחזית פרעונות הקרן של החוב החיצוני ברוטו - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
תחזית תשלומי הריבית על האשראי הישיר מחוץ לארץ - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
מונגש - מדדי יציבות פיננסית של החוב החיצוני - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
מונגש - יתרת החוב החיצוני ברוטו ונטו של המשק, בחלוקה לטווחי אשראי, לפי תקופת החוב בפועל - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
מונגש - התפלגות יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
מונגש - התפלגות יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק, לפי תקופת החוב המקורית - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
מונגש - השינויים ביתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
מונגש - תחזית פרעונות הקרן של החוב החיצוני ברוטו - עדכון אחרון: 22/09/2022
excel 
מונגש - תחזית תשלומי הריבית על האשראי הישיר מחוץ לארץ - עדכון אחרון: 22/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה