​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > נתונים ריאליים מהירים > מדדים נוספים

לוחות
excel 
מדדי ערך המכירות ברשתות השיווק ובחנויות השרשרת - עדכון אחרון: 18/08/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה