​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > החשבון השוטף וסחר חוץ > סחר חוץ

לוחות
excel 
מאזן סחר חוץ, נטו, ללא אוניות ומטוסים (מיליוני דולר) - עדכון אחרון: 14/09/2022
excel 
רכיבים עיקריים של יצוא הסחורות (מיליוני דולר) - עדכון אחרון: 14/09/2022
excel 
יבוא הסחורות לפי ייעודים כלכליים עיקריים (מיליוני דולר) - עדכון אחרון: 14/09/2022
excel 
הייצוא התעשייתי למעט יהלומים, לפי ענפים מקובצים (מיליוני דולר) - עדכון אחרון: 14/09/2022
excel 
מאזן סחר חוץ נטו, ללא אוניות ומטוסים במחירים קבועים (מיליוני דולר , מחירי 2005, נתוני מנוכי עונתיות) - עדכון אחרון: 13/03/2022
excel 
היצוא והיבוא במחירים קבועים (מיליוני דולר , מחירי 2005, נתוני מנוכי עונתיות) - עדכון אחרון: 13/03/2022
excel 
מדד המחירים של סחר החוץ - מחירי יצוא ותנאי סחר (נוסחת פישר , הבסיס 2005 = 100 , נתונים מקוריים) - עדכון אחרון: 13/03/2022
excel 
מדד המחירים של סחר החוץ - מחירי יבוא (נוסחת פישר , הבסיס 2005 = 100 , נתונים מקוריים)) - עדכון אחרון: 13/03/2022
excel 
אומדנים מוקדמים לשינוי מחירי סחר חוץ, שערי חליפין אפקטיביים, שער חליפין יציג ויתרות מטבע חוץ בבנק ישראל) - עדכון אחרון: 14/09/2022
excel 
היצוא והיבוא - השינוי הכמותי - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
יצוא הסחורות לפי ענפים - מחירים - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
יצוא הסחורות לפי ענפים - כמויות - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - מחירים, חלק א - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - מחירים, חלק ב - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - כמויות, חלק א - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - כמויות, חלק ב - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
סחר חוץ (ללא יהלומים) על פי מדינות - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
יבוא הסחורות לפי ייעודים - מחירים - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
יבוא הסחורות לפי ייעודים - כמויות - עדכון אחרון: 30/03/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה