​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > מדדי מחירים > מדד המחירים לצרכן

לוחות
excel 
מדדי מחירים לצרכן, מדדים נגזרים ומנוכים - עדכון אחרון: 15/11/2022
excel 
מדדי מחירים נבחרים (נתונים מקוריים) - עדכון אחרון: 15/11/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה