​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > מדדי מחירים > מחירי תפוקות התעשייה

לוחות
excel 
מדדי מחירים נבחרים (נתונים מקוריים) - עדכון אחרון: 14/09/2021
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה