​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > שוק העבודה ודמוגרפיה > תעסוקה ושכר

לוחות
excel 
מאפיינים דמוגרפיים וכוח העבודה - עדכון אחרון: 03/11/2022
excel 
מועסקים (אלפים, מנוכה עונתיות, על סמך סקרי כוח אדם) - עדכון אחרון: 03/11/2022
excel 
תשומות עבודה (אלפי שעות בשבוע, מנוכה עונתיות, על סמך סקרי כוח אדם) - עדכון אחרון: 03/11/2022
excel 
אבטלה (על סמך סקרי כוח אדם) - עדכון אחרון: 03/11/2022
excel 
דורשי עבודה בלשכות התעסוקה - עדכון אחרון: 16/04/2020
excel 
שכר ומשרות שכיר (על סמך דיווחים למוסד לביטוח לאומי) - עדכון אחרון: 03/11/2022
excel 
שכר ומשרות שכיר - עובדים ישראלים בלבד (על סמך דיווחים למוסד לביטוח לאומי) - עדכון אחרון: 03/11/2022
excel 
האוכלוסייה והאוכלוסייה בגיל העבודה - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
כוח העבודה ושיעור ההשתתפות - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
סך כל המועסקים בשירותים הציבוריים ובמגזר העסקי (אלפים) - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
המועסקים הישראלים בענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
סך כל תשומת העבודה במגזר העסקי , ובשירותים הציבוריים - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
שעות העבודה למועסק ישראלי בענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
מדד השכר הריאלי בענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
שיעורי האבטלה ומספר הבלתי מועסקים - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
סך הבלתי מועסקים ועומק האבטלה - עדכון אחרון: 30/03/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה