​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

אינפלציה ומדיניות מוניטרית > הכלים המוניטריים ושוק הכספים > ריבית בנק ישראל

לוחות
excel 
ריבית בנק ישראל - 1995 ואילך - עדכון אחרון: 01/12/2022
web page 
מונחים והגדרות
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
excel 
ריבית בנק ישראל והריבית המוצהרת - יולי 1993 עד דצמבר 1994 - עדכון אחרון: 05/08/2012
excel 
ריבית בנק ישראל - יוני 1988 עד יוני 1993 - עדכון אחרון: 05/08/2012