​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

אינפלציה ומדיניות מוניטרית > הכלים המוניטריים ושוק הכספים > ההלוואות, הפיקדונות והמכרזים המוניטריים

לוחות
excel 
הפקדונות המוניטריים מהתאגידים הבנקאיים ועלותם - עדכון אחרון: 15/05/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
excel 
הפקדונות המוניטריים מהתאגידים הבנקאיים ועלותם - עדכון אחרון: 15/01/2020
אין סדרות בנושא זה