​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

אינפלציה ומדיניות מוניטרית > הכלים המוניטריים ושוק הכספים > שוק התלבור

לוחות
web page 
שוק התלבור
excel 
נתוני עסקאות על ריבית התלבור - עדכון אחרון: 13/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
excel 
נתוני העיסקאות על ריבית התלבור 2008-2014 - עדכון אחרון: 14/01/2015
excel 
נתוני העיסקאות על ריבית התלבור 2014-2017 - עדכון אחרון: 08/01/2018
אין סדרות בנושא זה