​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

אינפלציה ומדיניות מוניטרית > האינפלציה בפועל > האינפלציה הבסיסית וקבוצות מחירים

לוחות
excel 
מדדי מחירים נבחרים (נתונים מקוריים) - עדכון אחרון: 15/11/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה