​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

אינפלציה ומדיניות מוניטרית > ציפיות ותחזיות לאינפלציה > הציפיות לאינפלציה

לוחות
excel 
שיעור האינפלציה הצפוי - עדכון אחרון: 02/11/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
excel 
שיעור האינפלציה הצפוי - נתונים היסטוריים (לפי מתודולוגיה קודמת ) - עדכון אחרון: 06/11/2014