​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > שוק מטבע חוץ > נפח המסחר ומחזורי עיסקאות

לוחות
excel 
נפח המסחר בשוק שקל/מט"ח - עדכון אחרון: 15/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
excel 
נפח המסחר 2021 - עדכון אחרון: 12/01/2022
excel 
נפח המסחר 2020 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2019 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2018 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2017 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2016 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2015 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2014 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2013 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2012 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2011 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2010 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2009 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2008 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2007 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2006 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2005 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2004 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2003 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2002 - עדכון אחרון: 08/02/2021
excel 
נפח המסחר 2001 - עדכון אחרון: 08/02/2021
אין סדרות בנושא זה