​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > שוק מטבע חוץ > סטיית התקן הגלומה

לוחות
excel 
סטיית התקן הגלומה - השוואה בינלאומית - עדכון אחרון: 08/09/2022
excel 
סטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר - עדכון אחרון: 08/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה