​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > שוק מטבע חוץ > סטיית התקן הגלומה

לוחות
excel 
סטיית התקן הגלומה - השוואה בינלאומית - עדכון אחרון: 08/09/2021
excel 
סטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר - עדכון אחרון: 08/09/2021
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה