​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > שוק איגרות החוב והמק"ם > שיעורי תשואה, הנפקות ופדיונות של אג"ח חברות

לוחות
excel 
הנפקות אג"ח בארץ של המגזר הפרטי - עדכון אחרון: 12/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה