​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > שוק איגרות החוב והמק"ם > אגרות חוב ממשלתיות