​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > שוק איגרות החוב והמק"ם > אגרות חוב ממשלתיות

לוחות
excel 
התשואה הנומינלית הממוצעת הנגזרת מאמידת עקום אפס - עדכון אחרון: 01/12/2022
excel 
התשואה הריאלית הממוצעת הנגזרת מאמידת עקום אפס - עדכון אחרון: 01/12/2022
excel 
מועדי פרסום הנתונים של התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל - המשמשים כתחזיות הנדרשות לצורך חישוב "הריבית הכוללת החזויה" הקבועה בהוראת נב"ת 451 - עדכון אחרון: 23/10/2022
excel 
נתונים היסטוריים - התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל קודם - עדכון אחרון: 31/07/2022
excel 
התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל - נתוני התשואות משמשים כתחזיות הנדרשות לצורך חישוב "הריבית הכוללת החזויה" הקבועה בהוראת נב"ת 451 - עדכון אחרון: 04/12/2022
pdf 
התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל - נתוני התשואות משמשים כתחזיות הנדרשות לצורך חישוב "הריבית הכוללת החזויה" הקבועה בהוראת נב"ת 451 - עדכון אחרון: 28/07/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
excel 
גיוס הון לתקציב המדינה 1995-2006 - עדכון אחרון: 02/08/2012
excel 
שיעורי התשואה הדולרית לפדיון של אג"ח צמודות לדולר בריבית משתנה (גלבוע) - עדכון אחרון: 20/04/2014
excel 
שיעורי התשואה הריאלית לפדיון של אג"ח צמודות מדד בריבית משתנה (כפיר וכפיר חדש) - עדכון אחרון: 20/04/2014