​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > שוק איגרות החוב והמק"ם > התפלגות איגרות החוב לפי מחזיקים

לוחות
excel 
איגרות החוב הסחירות הפרטיות, התפלגות על פי מחזיקים-חישוב חדש - עדכון אחרון: 19/09/2022
excel 
איגרות החוב הסחירות הממשלתיות, התפלגות על פי מחזיקים - עדכון אחרון: 19/09/2022
excel 
מלווה קצר מועד (מק"מ), התפלגות על פי מחזיקים - עדכון אחרון: 19/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה