​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > תיק הנכסים של הציבור > התפלגות סך תיק הנכסים של הציבור