​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > תיק הנכסים של הציבור > איגרות חוב, מניות ותעודות סל על פי מחזיקים