​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > המשקיעים המוסדיים וקרנות הנאמנות > קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

לוחות
excel 
הרכב תיק הנכסים של קופות הגמל והפיצויים - עדכון אחרון: 19/09/2022
excel 
הרכב תיק הנכסים של קרנות ההשתלמות - עדכון אחרון: 19/09/2022
excel 
המקורות והשימושים של קופות הגמל והפיצויים - עדכון אחרון: 19/09/2022
excel 
המקורות והשימושים של קרנות ההשתלמות - עדכון אחרון: 19/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה