​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > המשקיעים המוסדיים וקרנות הנאמנות > חברות הביטוח

לוחות
excel 
הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "מבטיחות תשואה" - עדכון אחרון: 19/09/2022
excel 
הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "משתתפות ברווחים" - עדכון אחרון: 19/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה