​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > המשקיעים המוסדיים וקרנות הנאמנות > קרנות הנאמנות

לוחות
excel 
התפתחות קרנות הנאמנות - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
סך כל הנכסים של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות - עדכון אחרון: 21/09/2022
excel 
סך המקורות לפעילות של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות - עדכון אחרון: 21/09/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
excel 
התפתחות קרנות הנאמנות - עדכון אחרון: 24/02/2022
excel 
סך כל הנכסים של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות - עדכון אחרון: 24/02/2022
excel 
סך המקורות לפעילות של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות - עדכון אחרון: 24/02/2022
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות באיגרות חוב (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות באיגרות חוב של המדינה 75% (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות במטבע חוץ ומוטות מטבע חוץ (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות לתושבי חו"ל וקרנות חוץ לארץ (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות במניות ומוטות מניות (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות המעורבות (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות המוטות והמתמחות בנכסים לא-צמודים (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות הגמישות (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות מגן וחשיפה (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
הרכב תיק הנכסים והפעילות של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
excel 
התפתחותן של קרנות הנאמנות לפי מנהלים (לא מתעדכן) - עדכון אחרון: 03/03/2013
אין סדרות בנושא זה