​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > המערכת הפיננסית > יציבות פיננסית

לוחות
excel 
Financial Soundness Indicators (דוח לקרן המטבע הבינלאומית) - עדכון אחרון: 15/06/2021
web page 
לדוח היציבות הפיננסית
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה