​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > החשבונות הלאומיים > המחירים הנגזרים

לוחות
excel 
התוצר המקומי הגולמי ורכיביו, מחירים נגזרים (בסיס 2005 = 100) - עדכון אחרון: 14/04/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה