​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרסומים סטטיסטיים ונתונים אחרים > דיווחים למוסדות בין-לאומיים > דיווח לקרן המטבע הבינלאומית לפי SDDS

לוחות
excel 
Depository corporations survey
excel 
Depository corporations survey - continued
excel 
Central bank survey
excel 
Interest Rates
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה