​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > החשבונות הלאומיים > הכנסה, חיסכון והשקעה

לוחות
excel 
החיסכון הלאומי, ההשקעה המקומית הגולמית והחשבון השוטף במאזן התשלומים - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
ההכנסה של המשק מכל המקורות והחיסכון הלאומי הגולמי - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
ההכנסה הפרטית הפנויה, הצריכה הפרטית והחיסכון הפרטי - עדכון אחרון: 30/03/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה