​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > פעילות הסקטור העיסקי > ענפי המשק של המגזר העסקי > ענפי המשק סה"כ

לוחות
excel 
התוצר המקומי העסקי לפי ענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
מלאי ההון הגולמי לפי ענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
מלאי ההון הנקי לפי ענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
ההשקעה הגולמית לפי ענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
תשומת העבודה לפי ענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
פריון הייצור הכולל לפי ענפי המשק - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
אינדיקטורים לייצור במגזר העסקי - עדכון אחרון: 30/03/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה