​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > פעילות הסקטור העיסקי > ענפי המשק של המגזר העסקי > ענף התעשייה

לוחות
excel 
מדדי התעשייה למעט ענף היהלומים - עדכון אחרון: 23/08/2021
excel 
מדד הייצור התעשייתי - עדכון אחרון: 04/04/2021
excel 
תשומת העבודה בתעשייה, בשעות - עדכון אחרון: 04/04/2021
excel 
השכירים בתעשייה - עדכון אחרון: 04/04/2021
excel 
ההשקעות בתעשייה (לוח 1) - עדכון אחרון: 04/04/2021
excel 
ההשקעות בתעשייה (לוח 2) - עדכון אחרון: 04/04/2021
excel 
מלאי ההון הגולמי בתעשייה לסוף השנה (לוח 1) - עדכון אחרון: 04/04/2021
excel 
מלאי ההון הגולמי בתעשייה לסוף השנה (לוח 2) - עדכון אחרון: 04/04/2021
excel 
הייצור לשעת עבודה בתעשייה - עדכון אחרון: 04/04/2021
excel 
העלות לשעת עבודה בתעשייה - עדכון אחרון: 04/04/2021
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה