​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > פעילות הסקטור העיסקי > ענפי המשק של המגזר העסקי > ענף התיירות

לוחות
excel 
 התפתחויות בתיירות לישראל - עדכון אחרון: 12/09/2021
excel 
אינדיקטורים לפעילות שירותי ההארחה - עדכון אחרון: 05/04/2021
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה