​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > פעילות הסקטור העיסקי > ענפי המשק של המגזר העסקי > ענף התיירות

לוחות
excel 
 התפתחויות בתיירות לישראל - עדכון אחרון: 13/09/2022
excel 
אינדיקטורים לפעילות שירותי ההארחה - עדכון אחרון: 30/03/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה