​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > פעילות הסקטור העיסקי > ענפי המשק של המגזר העסקי > ענפים נוספים

לוחות
excel 
התשתית וההשקעה: אנרגיה, מים, תחבורה ותקשורת - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
ההשקעה בתחבורה ובתקשורת - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
ענף ה-ICT (טכנולוגיית המידע)- חלק א' - עדכון אחרון: 30/03/2022
excel 
ענף ה-ICT (טכנולוגיית המידע)- חלק ב' - עדכון אחרון: 30/03/2022
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה