​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > פעילות הסקטור העיסקי > מלאי ההון > מלאי ההון הנקי

לוחות
אין לוחות בנושא זה
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה