​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > המערכת הפיננסית > ריביות, תשואות ומרווחים > תשואות אג"ח ומק"ם