נושא רמה 1: אינפלציה ומדיניות מוניטרית
נושא רמה 2: האינפלציה בפועל
נושא רמה 3: המחירים לצרכן
תיאור: מדד המחירים לצרכן - כללי
תדירות: חודשית (M)
יחידות: מדד, בסיס 2020=100
בסיס מחירים: -
ניכוי עונתיות: מקורי
מקור הנתון: למ"ס
סוג נתונים: ממוצע
עיבוד נתונים: -
תיעוד: -