נושא רמה 1: הפעילות הריאלית
נושא רמה 2: שוק העבודה ודמוגרפיה
נושא רמה 3: תעסוקה ושכר
נושא רמה 4: המועסקים
תיאור: מועסקים - סה"כ - שיעור
תדירות: שנתית (A)
יחידות: אחוזים
בסיס מחירים: -
ניכוי עונתיות: מקורי
מקור הנתון: למ"ס
סוג נתונים: ממוצע
עיבוד נתונים: בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה
תיעוד: נתונים משורשרים בהתאמה למבנה הסקר החודשי. לפרטים נוספים, ראה http://www.cbs.gov.il/publications12/saka0112Q/pdf/intro_f_h.pdf. השרשור נעשה בבנק ישראל.