נושא רמה 1: הפעילות הריאלית
נושא רמה 2: שוק העבודה ודמוגרפיה
נושא רמה 3: תעסוקה ושכר
נושא רמה 4: השכר למשרת שכיר
תיאור: מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כ
תדירות: חודשית (M)
יחידות: מדד, בסיס 2011=100
בסיס מחירים: מחירים קבועים של 2011
ניכוי עונתיות: מנוכה עונתיות
מקור הנתון: למ"ס
סוג נתונים: ממוצע
עיבוד נתונים: בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה
תיעוד: משורשר בין מדגמים שונים