חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 10 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > שוק העבודה ודמוגרפיה > תעסוקה ושכר > מדדי השכר הריאלי
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מנוכה עונתיות08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כ - ישראליםחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - שירותים ציבורייםחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_8.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - שירותים ציבורייםחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מנוכה עונתיות08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_8.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - שירותים ציבוריים - ישראליםחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_8_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - סקטור עסקיחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_BS.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - סקטור עסקיחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מנוכה עונתיות08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_BS.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - סקטור עסקירבעונית (Q)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מנוכה עונתיות2012  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_BS.Q_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - סקטור עסקי - ישראליםחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_BS_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   1   הבאלסוף