חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 12 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
פעילות המגזר הציבורי > התקציב, הגרעון והחוב
גרעון סה"כ - הממשלהשנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEF.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון סה"כ - הממשלהרבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEF.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון סה"כ - הממשלה - ללא אשראישנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEF_@CREDIT.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון סה"כ - הממשלה - ללא אשראירבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEF_@CREDIT.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון מקומי - הממשלהשנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEFD.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון מקומי - הממשלהרבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEFD.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון מקומי - הממשלה - ללא אשראישנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEFD_@CREDIT.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון מקומי - הממשלה - ללא אשראירבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEFD_@CREDIT.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון חיצוני - הממשלהשנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEFE.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
גרעון חיצוני - הממשלהרבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.DEFE.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   2   הבאלסוף